Egutegia

J. 1 24/10/2021 ATXULAUR K.E. ITUGARPE 30/01/2022 J. 14
J. 2 31/10/2021 SAN ANTONIO ATXULAUR K.E. 02/02/2020 J. 15
J. 3 07/11/2021 ATXULAUR K.E. ETXEBARRI C 09/02/2020 J. 16
J. 4 14/11/2021 ARRATIA ATXULAUR K.E. 16/02/2020 J. 17
J. 5 21/11/2021 PADURA B ATXULAUR K.E. 23/02/2020 J. 18
J. 6 28/11/2021 ATXULAUR K.E. INDARTSU C 01/03/2020 J. 19
J. 7 05/12/2021 BASVER ATXULAUR K.E. 08/03/2020 J. 20
J. 8 12/12/2021 ATXULAUR K.E. GALDAKAO C 15/03/2020 J. 21
J. 9 19/12/2021 IBARSUSI B ATXULAUR K.E. 22/03/2020 J. 22
J. 10 02/01/2021 ATXULAUR K.E. MONTEFUERTE 29/03/2020 J. 23
J. 11 09/01/2022 BASKAURI ATXULAUR K.E. 05/04/2020 J. 24
J. 12 16/01/2022 ATXULAUR K.E. IBAIONDO NER. 19/04/2020 J. 25
J. 13 23/01/2022 LEMOAHARROBI B ATXULAUR K.E. 26/04/2020 J. 26