Egutegia

J. 1
10/10/2021
DESCANSA ATXULAUR B
30/1/2022
J. 16
—- —-
J. 2
17/10/2021
URDAIBAI ATXULAUR B
6/2/2022
J. 17
2 – 1 5 – 3
J. 3
24/10/2021
ATXULAUR B ZALDUA B
13/2/2022
J. 18
2 – 1 5 – 3
J. 4
31/10/2021
SAN ANTONIO ATXULAUR B
20/2/2022
J. 19
1 – 0 0 – 0
J. 5
7/11/2021
ATXULAUR B ERMUA B
27/2/2022
J. 20
2 – 3 1 – 1
J. 6
14/11/2021
VULCANO ATXULAUR B
6/3/2022
J. 21
—- —-
J. 7
21/11/2021
ATXULAUR B AMOREBIETA C
13/3/2022
J. 22
1 – 1 4 – 1
J. 8
28/12/2021
ARIZ B ATXULAUR B
20/3/2022
J. 23
4 – 1 8 – 2
J. 9
5/12/2021
LUMO ATXULAUR B
27/3/2022
J. 24
1 – 5 6 – 0
J. 10
12/12/2021
ATXULAUR B IURRETAKO B
3/4/2022
J. 25
2 – 5 3 – 1
J. 11
19/12/2021
GERNIKA SPORT B ATXULAUR B
10/4/2022
J. 26
4 – 0 0 – 1
J. 12
2/1/2022
ATXULAUR B URITARRA B
24/4/2022
J. 27
0 – 4 4 – 2
J. 13
9/1/2022
INDARRA ATXULAUR B
1/5/2022
J. 28
2 – 3 5 – 2
J. 14
16/1/2022
ATXULAUR B BASAURI B.E.A.
8/5/2022
J. 29
2 – 1 1 – 4
J. 15
23/1/2022
UMORE ONA B ATXULAUR B
15/5/2022
J. 30
2 – 1 5 – 4