Egutegia

J. 1 26/09/2021 MUNGIA A ATXULAUR K.E. 30/01/2022 J. 18
J. 2 03/10/2021 ATXULAUR K.E. LEMOAHARROBI 06/02/2022 J. 19
J. 3 10/10/2021 GERNIKA SPORT A ATXULAUR K.E. 13/02/2022 J. 20
J. 4 17/10/2021 ATXULAUR K.E. ORDUÑA 20/02/2022 J. 21
J. 5 24/10/2021 ETXEBARRI A ATXULAUR K.E. 27/02/2022 J. 22
J. 6 31/10/2021 ATXULAUR K.E. SOLOKOETXE A 06/03/2022 J. 23
J. 7 07/11/2021 MONTEFUERTE ATXULAUR K.E. 13/03/2022 J. 24
J. 8 14/11/2021 ATXULAUR K.E. IBARSUSI 20/03/2022 J. 25
J. 9 21/11/2021 ATXULAUR K.E. AMOREBIETA B 27/03/2022 J. 26
J. 10 28/11/2021 ARTIBAI ATXULAUR K.E. 03/04/2022 J. 19
J. 12 05/12/2021 ATXULAUR K.E. PADURA B 10/04/2022 J. 20
J. 12 12/12/2021 UGAO ATXULAUR K.E. 24/04/2022 J. 21
J. 13 19/12/2021 ATXULAUR K.E. BERMEO B 01/05/2022 J. 22
J. 14 02/01/2022 UMORE ONA A ATXULAUR K.E. 08/05/2022 J. 23
J. 15 09/01/2021 ATXULAUR K.E. BEGOÑA A 15/05/2022 J. 24
J. 16 16/01/2021 LOYOLA INDAUCHU ATXULAUR K.E. 22/05/2022 J. 25
J. 17 23/01/2021 ATXULAUR K.E. EZKURDI A 29/05/2022 J. 26