Kluba

Atxulaur Kirol Elkartea 1994an sortutako futbol kluba da eta Euskal Herriko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribaturik dago 2263 zenbakiarekin.

Bere jaiotzetik, erabateko dedikazio altruista izan duen pertsona talde batez izan da zuzendua kluba, taldearen mantentzean eta jokalari asko eta asko heztean lagunduz. Halaber, pertsona hauen konpromisoa beti nabaria izan da, jokalarien prestakuntza osorako beharrezkoak diren balore osagarriak transmititzeko.

Sortu zenetik 2004.urtera artea, goi-mailan soilik egon zen presente (erregionalean). 2004.urtean futbol eskola jarri zen abian, 16 umerekin eta horrela, Eskola-Kirola proiektuan hasi zen kluba.

2013an, sentsibilitate guztien bateratzeari ekin zitzaion, klub egonkorra lortzeko helburuarekin, gestio bakarrarekin eta Zuzendaritza-Kontseilu batekin.

Hori behin lortuta, klubaren egitura ekonomikoa sendotzen hasi da, bai eta instalazio eta baliabide material hobeekin hornitzen ere.

Gaur egun, 1. eta 3. Maileko Lurraldeko Erregionalak izateaz gain, Atxulaurrek 120 gazte baino gehiagoko partaidetza dauka, kategoria txikiagoetan eta eskola kirolean.

Klubak, Ibaiondo polikiroldegian ditu bere kirol-instalazioak, Orozkoko Udalaren kolaborazioari esker. Azken sorkuntzako belar artifizialeko futbol-zelaia (2016ko azaroa), 480 pertsonentzako kapazitatea duen tribuna estalia, aldagelak eta bestelakoak.

——————————

Atxulaur Kirol Elkartea  es un Club de fútbol fundado en 1.994 e inscrito en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número 2.263.

Desde su nacimiento, el Atxulaur ha sido un club regido por personas con una dedicación absolutamente altruista que han contribuido al mantenimiento del Club y a formar a numerosos jugadores en el mundo del futbol. Así mismo, siempre ha sido patente el compromiso de estas personas por transmitir valores adicionales que contribuyan a la formación integral de los jugadores.

Desde su fundación hasta 2004, estuvo presente únicamente en categorías superiores (Regional). En 2004, se puso en marcha una escuela de futbol  con 16 niños e inició su andadura en el Deporte Escolar.

En 2013 se aborda la reunificación de todas las sensibilidades, con la intención de conseguir un club sólido, con una sola gestión y una Junta Directiva.

Conseguido este paso, se ha intentado fortalecer la estructura económica del club y dotarlo de las mejores instalaciones y medios materiales posibles.

Actualmente, además de dos equipos en 1ª Regional y 3ª Territorial, el Atxulaur cuenta con la participación de más de 120 jóvenes, niños y niñas en Categorías Inferiores y  Deporte Escolar.

El Club cuenta con instalaciones en el polideportivo Ibaiondo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Orozko. Campo de fútbol de hierba artificial de última generación (noviembre de 2016), tribuna cubierta con capacidad para 480 personas, vestuarios y demás dependencias.